Strona głównaStomatologiaRADIOGRAFIA CYFROWA

RADIOGRAFIA CYFROWA

              Badanie radiologiczne należy do podstawowych badań w stomatologii. Wykonanie zdjęcia jest niezbędne podczas leczenia endodontycznego (kanałowego), w chorobach przyzębia, podczas zabiegów chirurgicznych, a także w stomatologii dziecięcej. Wadą tradycyjnej radiografii jest stosunkowo wysoka dawka promieniowania RTG emitowana podczas wykonywania zdjęcia.

              Nasz gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do RADIOGRAFII CYFROWEJ dzięki czemu możliwe stało się zredukowanie szkodliwego promieniowania o 85-90% w stosunku do tradycyjnych zdjęć rentgenowskich.  Oznacza to możliwość wykonania nawet do 8 zdjęć przy wykorzystaniu dawki promieniowania równej dawce do zrobienia jednego zdjęcia z zastosowaniem tradycyjnego filmu RTG. Po wykonaniu zdjęcia, obraz pojawia się od razu na ekranie komputera i może być poddany dalszej obróbce cyfrowej.

Kolejne zalety RADIOGRAFII CYFROWEJ to:

- opcja powiększania lub pomniejszania całości lub wycinka obrazu, dzięki czemu możliwe jest rozpoznanie niewielkich zmian niewidocznych na  tradycyjnych zdjęciach

- regulacja kontrastu i jasności

- funkcja pseudotrójwymiaru 3D - uwidacznia pseudowgłębienia w miejscach o obniżonej gęstości optycznej i pseudouwypuklenia w miejscach silnym wysyceniu

- funkcja pseudokoloru (zamiana odcieni szarości na paletę kolorów)

- możliwość dokonywania pomiarów liniowych z dokładnością do 0,1 mm np. zmierzenie długości kanału korzeniowego dzięki czemu możliwe jest precyzyjne przeprowadzenie leczenia endodontycznego

- w radiologii bardzo istotna jest też archiwizacja danych, umożliwiająca stałe monitorowanie przebiegu leczenia. W naszym gabinecie wszystkie zdjęcia magazynowane są na bezpiecznych nośnikach cyfrowych. Łatwe staje się więc porównywanie kolejno wykonywanych zdjęć, a także dostęp do tych danych w każdej chwili, np. na życzenie pacjenta.