Strona głównaOrtodoncjaPrzebieg leczenia

Przebieg leczenia

Przebieg leczenia

I wizyta.
Podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest dokładny wywiad z pacjentem uwzględniający przyczyny zgłoszenia się do ortodonty, oczekiwania pacjenta i chęć współpracy. Następnie ortodonta ocenia warunki zgryzowe oraz rysy twarzy pacjenta i stwierdza czy istnieje potrzeba leczenia oraz jakie jest ryzyko pogorszenia wady, jeśli leczenie nie zostanie podjęte. Jeśli pacjent wyraża wstępnie chęć leczenia ortodontycznego robione są wyciski i fotografie twarzy i zgryzu a pacjent kierowany jest na dodatkowe zdjęcia rentgenowskie.

II wizyta
Celem drugiej wizyty jest przedstawienie indywidualnego planu leczenia, uwzględniającego najbardziej optymalny termin rozpoczęcia, przebieg i przewidywany czas trwania leczenia. Jeśli pacjent zdecyduje się ostatecznie na podjęcie leczenia musi pamiętać również o wyleczeniu wszystkich zębów, usunięciu kamienia oraz ich polakierowaniu (przy aparacie stałym odstęp pomiędzy lakierowaniem i przyklejaniem zamków powinien wynosić min.6 tygodni). Nie powinno być także oznak stanu zapalnego dziąseł.

III wizyta
Na tej wizycie następuje oddanie pacjentowi aparatu zdejmowanego lub założenie aparatu stałego. Następnie przedstawiane są pacjentowi wszelkie wskazania i konieczne porady.

IV wizyta i kolejne
Wizyty kontrolne odbywają się z różną częstotliwością w zależności od zastosowanej metody leczenia, najczęściej w schemacie:
- aparaty zdejmowane co 6-8 tygodni
- aparaty stałe co 4-5 tygodni