Protezy Akrylowe

 

Proteza akrylowaProtezy akrylowe (całkowite i częściowe)  stosuje się do uzupełniania braków zębowych całkowitych jak i częściowych. Ze względu na liczne wady stosowane są one przede wszystkim ze względów finansowych.
Jedną z głównych wad protez akrylowych jest wchodzący w ich skład monomer resztkowy. Substancja ta powoduje wystąpienie u znacznego odsetka pacjentów reakcji alergicznych. Protezy akrylowe mogą uzupełniać braki począwszy już od jednego zęba!!! (mikroprotezka) do wielu zębów w brakach międzyzębowych, skrzydłowych lub łączonych.
Przenoszenie sił w czasie zagryzania odbywa się przez błonę śluzową, na której osiada płyta protezy (stąd nazwa osiadające-śluzówkowe).
Proteza częściowa jest najczęściej wyposażona w klamry, które mają za zadanie utrzymanie protezy.

  Proteza akrylowa

  • Jakie są wskazania do wykonania protez akrylowych?

    Wskazaniem do wykonania konwencjonalnych protez akrylowych jest całkowite bezzębie u pacjenta - wtedy wykonuje się protezy całkowite, lub liczne braki zębowe przy braku możliwości innego leczenie protetycznego - wtedy wykonuje się protezy częściowe .

  •  Jak często należy zmieniać protezy na nowe?

    Podczas użytkowania protez należy zgłaszać się na wizyty kontrolne raz w roku, lekarz stomatolog ocenia wtedy stan protezy i jej dopasowanie w jamie ustnej, zwykle po 4-5latach wskutek zaniku podłoża protetycznego w jamie ustnej proteza przestaje idealnie pasować, pogarsza się jej utrzymanie, przestaje być stabilna i zaczyna spadać - jest to wskazanie do wymiany protezy.

  • Jak długi jest czas oczekiwania na wykonanie protezy?

    Około tygodnia, w zależności od możliwości czasowych pacjenta.