DLACZEGO CYRKON

Dlaczego Cyrkon?

Cyrkon otworzył nowe możliwości zaspokojenia potrzeb towarzyszących ludziom od wieków - potrzeb dotyczących estetyki, zgodności biologicznej oraz trwałości materiałów stosowanych do odtwarzania tkanek twardych. Uzupełnienia na bazie tlenku cyrkonu posiadają własności estetyczne tradycyjnej ceramiki, a poprzez doskonałe własności mechaniczne przezwyciężają jej ograniczenia dotyczące wskazań klinicznych. Ten typ materiału może być przetwarzany w automatycznym procesie, który umożliwia uzyskanie ściśle kontrolowanej, powtarzalnie wysokiej jakości, dokładności oraz maksymalnej elastyczności zarówno w zakresie wskazań, jak i w sensie materiałowym. Taki jest Cyrkon. Szczelny, estetyczny, trwały, biozgodny i łatwy w użyciu...

 

Szczelność

Szczelność uzupełnień protetycznych jest wynikiem prawidłowego postępowania w trakcie klinicznych i laboratoryjnych etapów pracy.

W przypadku Zirkon-Lab najwyższa precyzja urządzeń oraz dokładna kontrola każdego z etapów skanowania, projektowania,  frezowania i wypalania jest jedną z najważniejszych innowacji w świecie stomatologii. Opatentowany proces produkcji wstępnie wypalonych bloczków z najwyższej jakości jednorodnego tlenku cyrkonu, zapewniają doskonałe dopasowanie wykonanych uzupełnień.

 

Estetyka

Naturalna przezierność dostępna w szesnastu kolorach podbudowy Lava oraz bogata paleta podstawowych i specjalnych kolorów porcelany do licowania Cyrkonu umożliwiają wierne odtworzenie efektów występujących w naturalnym uzębieniu pacjenta. Opatentowana metoda podbarwiania pozwala na jednorodne zabarwienie całej podbudowy jeszcze przed procesem wypalania, bez znacznego zmniejszenia jej przezierności i zmiany koloru, nawet w przypadku opracowania jej powierzchni narzędziami obrotowymi.

 

Trwałość

Trwałość uzupełnień w jamie ustnej jest efektem wielu czynników, wśród których należy wymienić krótko i długoczasową wytrzymałość materiału na występujące w jamie ustnej naprężenia czynnościowe. Niezwykle wysoka wytrzymałość uzupełnień wynika z zastosowania odpowiedniej, wysoko oczyszczonej cyrkonii, którą frezuje się w stanie wstępnego wypalenia. Dzięki temu Cyrkon nadaje się do wykonywania rozległych prac, zarówno w przednim jak i bocznym odcinku łuków zębowych.

 

Biozgodność

Cyrkon charakteryzuje się wysoki poziom zgodności biologicznej. Cyrkon przewodzi ciepło w stopniu znacznie mniejszym niż tradycyjne uzupełnienia metalowo-porcelanowe, a odkładanie płytki nazębnej jest porównywalne z zębami naturalnymi. Zastosowana cyrkonia nie wykazuje mierzalnej rozpuszczalności czy potencjału alergicznego i nie powoduje podrażnienia tkanek. Dodatkowo, inaczej niż tradycyjne uzupełnienia protetyczne, Cyrkon nie uczestniczy w miejscowych reakcjach galwanicznych i nie wpływa na jakość obrazu uzyskanego przy zastosowaniu nowoczesnych metod obrazowania, np. rezonansu magnetycznego.