GWARANCJA

W trosce o zdrowie Pacjentów zabiegi stomatologiczne Lekarz wykonuje z należytą starannością, z zastosowaniem nowoczesnych materiałów oraz przestrzegając wszystkich norm sanitarnych.
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PACJENTÓW JEST DLA ZIRKON-LAB NAJWAŻNIEJSZE.

WYPEŁNIENIA ORAZ PRACE PROTETYCZNE WYKONANE W PRAKTYCE OBJĘTE SĄ  GWARANCJĄ, PRZY ZACHOWANIU WIZYT KONTROLNYCH CO 6 MIESIĘCY, OBEJMUJĄCYCH PRZEGLĄD I SCALING USUNIĘCIE KAMIENIA I OSADU.
WIZYTY KONTROLNE SĄ PŁATNE JEŻELI WYMAGAJĄ USŁUG DODATKOWYCH W POSTACI NP.
SCALING USUNIĘCIE KAMIENIA I OSADU ITP.

GWARANCJA WCHODZI W ŻYCIE PO ZAKOŃCZENIU CAŁEGO PLANU LECZENIA, OBEJMUJĄCEGO:
ZABIEGI Z ZAKRESU CHIRURGII, PERIODONTOLOGII, LECZENIE ZACHOWAWCZE ORAZ PROTETYCZNEGO.
W PRZYPADKU PACJENTÓW Z BRAKAMI ZĘBOWYM, W SYTUACJI KIEDY NIEWYKONANIE  TYCH ZABIEGÓW MOGŁOBY MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WYPEŁNIENIA  LUB PRACY PROTETYCZNEJ W WARUNKACH JAMY USTNEJ PACJENT TRACI PRAWO DO GWARANCJI. 

JEŻELI PACJENT W MOMENCIE ODDANIA PRACY PROTETYCZNEJ BĘDZIE POSIADAŁ INNE BRAKI ZĘBOWE GWARANCJA NIE JEST WYDAWNA. WARUNKIEM OTRZYMANIA GWARANCJI NA PRACE PROTETYCZNE JEST KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA POZOSTAŁYCH ISTNIEJĄCYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH W PRZECIĄGU 3- MIESIĘCY.

O KONIECZNOŚCI KOMPLEKSOWEGO LECZENIA DECYDUJE LEKARZ I INFORMUJE O TYM PACJENTA NA WIZYCIE USTALAJĄCEJ PLAN LECZENIA.                                                         
GWARANCJA WAŻNA JEST  OD DNIA ZAKOŃCZENIA DANEGO LECZENIA.


PACJENT TRACI PRAWO DO GWARANCJI W PRZYPADKU:

- NIEUZUPEŁNIENIA BRAKÓW ZĘBOWYCH W OKRESIE TRZECH MIESIĘCY
- NIEDOTRZYMANIA SYSTEMU WIZYT KONTROLNYCH CO 6 MIESIĘCY
- PRZERWANIA ZAPLANOWANEGO LECZENIA
- NIESTOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ ODNOŚNIE HIGIENY JAMY USTNEJ

- NATURALNEGO ZANIKU KOŚCI
- ISTNIEJĄCEGO SCHORZENIA OGÓLNEGO MAJĄCEGO NIEKORZYSTNY WPŁYW NA STAN JAMY USTNEJ (NP.OSTEOPOROZA, CUKRZYCA)
- USZKODZEŃ  WSKUTEK DZIAŁANIA SIŁ ZEWNĘTRZNYCH (UPADKI, URAZY, NIEWŁAŚCIWE PRZECHOWYWANIE)
- ZAAWANSOWANE PARODONTOPATIE, BRUKSIZM
- SAMODZIELNEGO INGEROWANIA W PRACĘ PROTETYCZNĄ

 

UWAGA:GWARANCJI NIE PODLEGAJĄ ELEMENTY UTRZYMUJĄCE KORONĘ LUB MOST:
WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE, FILARY ZĘBOWE

 

W MYŚL PRZEPISÓW PRAWA  PRACE PROTETYCZNE  NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.
PRACE PROTETYCZNE WYKONUJEMY NA 50% ZALICZCE

JEŻELI PACJENT PO ROZPOCZĘCIU PRACY PROTETYCZNEJ ROZMYŚLI SIĘ LUB Z NIEZNANYCH PRZYCZYN ZREZYGNUJE ZALICZKA PRZEPADA I NIE PODLEGA ZWROTOWI
 

LECZENIE W  RAMACH GWARANCJI ZOSTANIE PRZEPROWADZONE  OD MOMENTU ZGŁOSZENIA, W CIĄGU 7 DNI W PRZYPADKU LECZENIA ZACHOWAWCZEGO I  W CIĄGU 30 DNI W PRZYPADKU LECZENIA PROTETYCZNEGO.
ROZPOCZĘCIE LECZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU ZE STRONY PACJENTA.
REGULAMIN JEST OGÓLNODOSTĘPNY W GABINECIE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ1. Zirkon-Lab udziela 12 miesięcznej gwarancji na protezy nylonowe, acetalowe, acr i akrylowe
2. Zirkon-Lab udziela 24 miesięcznej gwarancji na prace wykonane z cyrkonu.

3. W razie jakichkolwiek wad produktu powstałych z winy procesu technologicznego
Zirkon-Lab gwarantuje wymianę produktu bądź naprawę